Bunkeflostrand - Familjen Boris Finnäs

Go to content

Bunkeflostrand

Allmän info


BUNKEFLOSTRAND
tätort i Malmö kommun, Skåne (Skåne län); 5 114 inv. (2000). B. är en bostadsförort till Malmö. Merparten av invånarna pendlar till Malmö. - Ortnamnet är bildat till Bunkeflo.

Bunkeflo, församling i Lunds stift, Malmö kommun i Skåne (Skåne län); 5 700 inv. (2004). B. är fullåkersbygd vid Öresund.

Där finns talrika stenåldersfynd. Flera boplatser är kända och delvis undersökta. I övrigt är fyra bronsåldershögar bevarade men åtskilliga försvunna.

Den treskeppiga tegelkyrkan i rikt utbildad nygotik med torn och smalare kor är byggd 1898. Den ersatte en stor stenkyrka från 1100-talet, om- och tillbyggd flera gånger under medeltiden och med kalkmålningar från 1400-talet, vilken revs 1896 trots protester.

- Ortnamnet (1346 Bunkaflo) innehåller bunke, beteckning för olika gräs- och halvgräsarter, samt flo 'sankmark'.

Källa: Nationalencyklopedin

Bunkeflostrand är en tätort och ett delområde i Malmö kommun i Skåne län. Namnet kommer från att området utgör tidigare Bunkeflo bys strandmark. Bunkeflostrand ligger söder om Öresundsbron vid Öresund och ingår idag i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö kommun.
Området närmast strandängarna söder om Lernacken består av villor från 1960-talet till 1990-talet. Närmare Yttre ringvägen ligger Annestad, med 1 200 lägenheter i flerfamiljshus på 2-4 våningar. Samtliga hus är slutförda, men fler planeras söder om Gottorpsvägen. Den södra delen av Bunkeflostrand är fortfarande landsbygd men börjar så smått att bebyggas. Ängslätt centrum som är Bunkeflostrands centrum ligger mitt i samhället. Där finns förutom en ICA-butik även en restaurang, café/bageri, florist/nagelbyggnad och ett så kallat "Beauty Center".


Strandängarna.
Strandängarna i Bunkeflostrand är av riksintresse för naturvård. De är flera tusen år gamla betesmarker med en stor artrikedom. Strandängarna är Malmös första naturreservat.
Grundskolorna i området är Ängslättskolan F-5 och Sundsbroskolan 6-9. Det finns även en friskola vid namn Ängsdals skola som ligger i närheten av Brovallen, med tillhörande högstadium ovanpå Wilborgs arena. Dessutom finns Ängdalens, Bikupans, Floda, Gottorps, Ängens, Ängslätts och Ängslätts gårds förskolor i området. I anslutning till skolorna ligger Bunkeflo strandkyrka.
I Bunkeflostrand är sedan 1981 Bunkeflo Scoutkår verksam, med barn- och ungdomsverksamhet från 8 års ålder och uppåt. Sedan hösten 2002 huserar scoutkåren i egna lokaler intill Brofästet.
Bunkeflo IF:s herrlag spelade under 2007-08 i Superettan och spelar sedan dess sina matcher på Limhamns IP och Malmö IP. 2008 bytte Bunkeflo IF namn till LB07, som står för Limhamn Bunkeflo 2007, efter att man slagits ihop med Limhamns IF under 2007. Tidigare spelplats var Brovallen Malmö i Bunkeflostrand där Bunkeflo FF samt ungdoms- och damsektionerna fortfarande huserar. Fr.o.m. 2009 spelar LB07 i Division 1 Södra. Tillsammans med Sundsbroskolan startade Bunkeflo IF 1999 Bunkefloprojektet. Det gick ut på att eleverna skulle ha schemalagda fysiska aktiviteter varje dag och avslutades 2008.

Källa: Wikipedia

Medikamentgatan 30, 43442 Kungsbacka, Sverige
Back to content